Statens samlede engasjement i petroleumsvirksomheten i 1990

St.meld. nr. 23, innst. S. nr. 86 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 29.01.1990 Innst. S. nr. 86 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.1990

   Behandlet i Stortinget: 01.02.1990