Beretning fra Riksrevisjonen om kontrollen med forvaltningen i 1988 av statens interesser i: Stattre A/S (A/S Statens Trelastbruk) A/S Vaksdal Mølle Statens Landbruksbank

Innst. S. nr. 154 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 02.05.1990 Innst. S. nr. 154 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 15.05.1990