Representantforslag om forbud mot omsetning av de genmodifiserte maislinjene T25 og NK603

Dokument 8:30 S (2014-2015), Innst. 231 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Vegar Solhjell, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) (SV) Innstilling avgitt 14.04.2015 Innst. 231 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å be regjeringen sikre en saksbehandling av GMO-saker, som i praksis innebærer at hver GMO blir vurdert opp mot genteknologiloven, og som avklarer om det skal legges ned forbud før GMO-en eventuelt blir lovlig å omsette i Norge.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.04.2015

   Behandlet i Stortinget: 28.04.2015