Transportstandarden langs kysten fra Bergen til Kirkenes ( Hurtigruta)

St.meld. nr. 39, innst. S. nr. 207 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen (Jf. innst. S. nr. 264 for 1989-90) (endret konklusjon) Innstilling avgitt 01.06.1990 Innst. S. nr. 207 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1990