Transportstandarden langs kysten fra Bergen til Kirkenes ( Hurtigruta)

St.meld. nr. 39, jf. innst. S. nr. 207, innst. S. nr. 264 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen (endret konklusjon) Innstilling avgitt 14.06.1990 Innst. S. nr. 264 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1990