Representantforslag om generell bevæpning av politiet

Dokument 8:34 S (2014-2015), Innst. 235 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 14.04.2015 Innst. 235 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Venstre om at Stortinget ber regjeringen legge frem en sak som klargjør at generell bevæpning i politiet ikke skal finne sted, og at hovedregelen om bevæpning av politiet inntas i politiloven. Forslaget ble vedlagt protokollen, men det ble blant annet vedtatt at Stortinget ber regjeringen opprettholde dagens praksis med et ubevæpnet politi.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.04.2015

   Behandlet i Stortinget: 05.05.2015