Egenbetaling i helse- og sosialtjenesten

St.meld. nr. 44, innst. S. nr. 217 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen ( Vedlegg NOU 1988:7 Egenbetaling i helse- og sosialsektoren Innstilling avgitt 01.06.1990 Innst. S. nr. 217 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1990