Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd

Dokument 3:3 (2014-2015), Innst. 259 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 05.05.2015 Innst. 259 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk Råd. Komiteen sier i innstillingen at den er tilfreds med at Arktisk Råd bidrar til å styrke samarbeidet mellom landene og øke kunnskapen om sentrale saksfelt, særlig om miljøpet og klimaendringene i Arktis. Komiteen sier også at den har merket seg Riksrevisjonens funn om at organiseringen av Arktisk råd ikke synes å være hensiktsmessig og at styringen av arbeidet er mangelfull. Saken ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2015