Endringar på statsbudsjettet for 1990 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet og Kommunaldepartementet

St.prp. nr. 99, innst. S. nr. 255 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og miljøvernkomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 12.06.1990 Innst. S. nr. 255 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1990