Endringer i småbåtloven (påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter)

Prop. 51 L (2014-2015), Innst. 205 L (2014-2015), Lovvedtak 55 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 19.03.2015 Innst. 205 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter. Regjeringens forslag fikk ikke tilslutning i Stortinget. Stortingets flertall, bestående av representantene fra AP, KrF, Sp, V og MDG, har vedtatt en ny § 23a i lov om fritids-og småbåter av 26.juni 1998 nr.47 som medfører at i fritidsbåter med lengde mindre enn 8 meter skal alle ha på seg egnet flyteutstyr ved utendørs opphold i båten når båten er i fart. Lovendringen trer i kraft 1.mai 2015.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.03.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 07.04.2015