Samtykke til at Norge deltar i den 9. kapitalpåfylling i Det internasjonale utviklingsfond ( IDA)

St.prp. nr. 76, innst. S. nr. 159 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 03.05.1990 Innst. S. nr. 159 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 21.05.1990