Samtykke til økning av garantirammen for nordisk prosjektinvesteringslån gjennom Nordisk Investeringsbank

St.prp. nr. 91, innst. S. nr. 214 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 01.06.1990 Innst. S. nr. 214 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1990