Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen - nærpolitireformen)

Prop. 61 LS (2014-2015), Innst. 306 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 306 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en politireform. Det er vedtatt en rekke føringer for arbeidet med reformen og at det skal gjøres vurderinger av en rekke spørsmål som særorganenes fremtidige organisering og en vurdering av den fremtidige organiseringen av politiets nasjonale beredskapsressurser.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2015