Innstilling fra justiskomiteen om endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 2. juni 2015

Hadia Tajik

Anders B. Werp

leder

ordfører