Initiativdebatt om virkningene av uførereformen (initiativ fra arbeids- og sosialkomiteen)

Hvor er saken nå?

  1. 1 Initiativ
  2. 2 Debatt

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet