Valg av Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Innst. S. nr. 91 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 07.02.1990 Innst. S. nr. 91 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.1990

   Behandlet i Stortinget: 15.02.1990