Representantforslag om å innføre faget arbeidslivsfag som et obligatorisk tilbud på ungdomstrinnet

Dokument 8:67 S (2014-2015), Innst. 271 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Tingelstad Wøien, Geir Pollestad, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 12.05.2015 Innst. 271 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslaget fikk ikke flertall, og saken ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 21.05.2015