Årsberetning fra den norske delegasjon til Den nordatlantiske forsamling for 1989

Dokument nr. 12, innst. S. nr. 115 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 21.03.1990 Innst. S. nr. 115 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.03.1990

   Behandlet i Stortinget: 29.03.1990