Forlengelse av funksjonstiden for de stortingsvalgte medlemmer av Industribankens representantskap

Innst. S. nr. 102 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 22.02.1990 Innst. S. nr. 102 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.1990

   Behandlet i Stortinget: 08.03.1990