Valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i Den norske Bank A/S

Innst. S. nr. 119 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 26.03.1990 Innst. S. nr. 119 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.1990

   Behandlet i Stortinget: 27.03.1990