Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet

Meld. St. 24 (2014-2015), Innst. 370 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 09.06.2015 Innst. 370 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmelding om rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet. Meldingen er vedlagt protokollen. Det vises til at regjeringen har vedtatt at kriteriene for å digitalisere det riksdekkende radionettet fra 2017 er oppfylt. FM-sendingene fra de riksdekkende radioaktørene Radio Norge, P4 og NRK kan slutte etter en regionvis plan i løpet av 2017. Det drøftes hvilke lokalradiostasjoner som skal digitaliseres samtidig med de riksdekkende radioaktørene, rammevilkår for lokalradiosektoren i DAB og rammevilkår for lokalradioer som fortsetter på FM-nettet. Lokalradiokonsesjonene som fortsetter på FM etter digitaliseringen av det riksdekkende radionettet, blir forlenget med 5 år etter 2017. Likeså drøftes bl.a. radiomottak i tunneler.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2015