Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Lov-delen)

Prop. 120 LS (2014-2015), Innst. 355 L (2014-2015), Lovvedtak 110-122 (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2015 Innst. 355 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt lovendringer på skatte-, avgifts- og tollområdet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2015.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2015