Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstilling fra finanskomiteen om endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 10. juni 2015

Marianne Marthinsen

Siri A. Meling

fung. leder

ordfører