Innstilling fra finanskomiteen om endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 10. juni 2015

Marianne Marthinsen

Siri A. Meling

fung. leder

ordfører