Valg av medlemmer og varamedlemmer av A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling

Innst. S. nr. 194 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 31.05.1990 Innst. S. nr. 194 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1990