Valg av medlemmer og varamedlemmer til Den Norske Industribank A/S' representantskap

Innst. S. nr. 222 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 05.06.1990 Innst. S. nr. 222 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1990