Valg av 5 medlemmer med varamedlemmer av kontrollkomiteen for Den norske stats Husbank

Innst. S. nr. 223 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 05.06.1990 Innst. S. nr. 223 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1990