Representantforslag om satsing på psykisk helse i skolen

Dokument 8:134 S (2014-2015), Innst. 152 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tynning Bjørnø, Freddy de Ruiter, Karianne O. Tung, Niclas Tokerud, Ruth Grung, Trond Giske, Tove Karoline Knutsen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A)
utkast til innstilling er forelagt for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 04.02.2016 Innst. 152 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.02.2016

   Behandlet i Stortinget: 11.02.2016