Nasjonalpark i Jostedalsbreområdet

St.meld. nr. 25, innst. S. nr. 273 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 31.05.1988 Innst. S. nr. 273 (1987-88)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1988

   Behandlet i Stortinget: 13.10.1988