Representantforslag om å halvere matkastingen i Norge

Dokument 8:144 S (2014-2015), Innst. 60 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Janne Sjelmo Nordås, Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 24.11.2015 Innst. 60 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med bakgrunn i et representantforslag fra Senterpartiet drøftet og behandlet forslag om om å halvere matkastingen i Norge. Forslagene i representaforslaget fikk ikke flertall ved voteringen i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2015