De forente nasjoners FNs 7. Konferanse om Handel og Utvikling (UNCTAD VII) i Gen ve 9. juli - august 1987

St.meld. nr. 35 for 1987-88, innst. S. nr. 107 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 23.02.1989 Innst. S. nr. 107 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.02.1989

   Behandlet i Stortinget: 14.03.1989