Forslag fra stortingsrepresentantene Grete Knudsen, Ragnhild Queseth Haarstad og Tora Aasland Houg : Norge må arbeide for at forhandlingene om konvensjonell nedrustning knyttes til forhandlinger om å fjerne alle kortrekkende atomvåpen i Europa (tredje 0-løsning)

Innst. S. nr. 196 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 16.05.1989 Innst. S. nr. 196 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 22.05.1989