Forslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Fatland og Johan C. Løken om visse endringer i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

Dokument nr. 8:42 (1987-88), Innst. S. nr. 153 (1988-89)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Fatland, Johan C. Løken Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.04.1989 Innst. S. nr. 153 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.04.1989

   Behandlet i Stortinget: 02.05.1989