Samtykke til tiltredelse av Konvensjon av 11. oktober 1973 om opprettelse av Det europeiske sentret for middels-lange værvarsler

St.prp. nr. 3, innst. S. nr. 22 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 03.11.1988 Innst. S. nr. 22 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.11.1988

   Behandlet i Stortinget: 10.11.1988