Meddelelse fra representant Kirsti Bergstø i Stortingets møte 7.10.15 om at hun trekker tilbake forslag fra Audun Lysbakken og seg selv om lovfesting av overgrepsmottak. (Dokument 8:111 S for 2014-2015)

Innst. 27 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 20.10.2015 Innst. 27 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.10.2015

   Behandlet i Stortinget: 03.11.2015