Tilleggsbevilgning for 1988 til flere elevplasser i videregående skole

St.prp. nr. 10, innst. S. nr. 6 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 11.10.1988 Innst. S. nr. 6 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.10.1988

   Behandlet i Stortinget: 20.10.1988