Endringer i de faste komiteers sammensetning

Innst. S. nr. 4 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 07.10.1988 Innst. S. nr. 4 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.10.1988

   Behandlet i Stortinget: 10.10.1988