Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av direktør for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Innst. 55 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 19.11.2015 Innst. 55 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 26.11.2015