Voteringsoversikt for sak:

Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (15.12.2015 Kl. 16:46:52)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har samrøystes vedteke endringar i statsbudsjettet for 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet, jf. Prop 22 S (2015-2016), kap. 490, 491 og 3490.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger