Utbygging av Draugenfeltet og lokalisering av drifts- og basefunksjoner for feltene Draugen og Heidrun

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 2. Budsjett-innst. S. nr. 8. Tillegg nr. 2 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og miljøverkomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 16.12.1988 Budsjett-innst. S. nr. 8 Tillegg nr. 2 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1988