Utvidelse av trekkfullmakten under særordningen for utviklingsland i forbindelse med endrede retningslinjer for innkreving av regress gjennom GIEK ved inngåelse av moratorieavtaler med andre land

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 10, innst. S. nr. 291 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.06.1989 Innst. S. nr. 291 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1989