Endringer i bevilgninger for budsjetterminen 1988 på noen kapitler under Kultur- og vitenskapsdepartementet

St.prp. nr. 30, innst. S. nr. 41 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1988 Innst. S. nr. 41 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1988