Endringer i bevilgningene på visse kapitler under Kirke- og undervisningsdepartementet for 1988

St.prp. nr. 32, innst. S. nr. 50 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1988 Innst. S. nr. 50 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1988