Utvidelse av trekkfullmakten under særordningen for utviklingsland. Dekning av renteutgifter under Nigeria-ordningen

St.prp. nr. 38, innst. S. nr. 47 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1988 Innst. S. nr. 47 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1988