Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015

Meld. St. 23 (2015-2016), Innst. 326 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 30.05.2016 Innst. 326 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2016