Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet

Meld. St. 18 (2015-2016), Innst. 26 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 13.10.2016 Innst. 26 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet regjeringens melding om "Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet". Det ble vedtatt at regjeringen skal legge fram en handlingsplan med sikte på å styrke det samlede friluftslivsarbeidet og friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet. Det forutsettes at arbeidet med handlingsplanen skjer i nært samarbeid med de sentrale friluftsorganisasjonene. I tillegg ble det vedtatt at regjeringen legger fram en handlingsplan for økt skjøtsel, kanalisering og tilrettelegging, for å ta vare på naturverdiene og fremme friluftslivet i nasjonalparker og andre store verneområder, samt at regjeringen skal arbeide for en utvidelse av skjærgårdstjenesten der det er lokale initiativ og en forpliktende lokal medfinansiering. I tillegg skal regjeringen vurdere hvordan arbeidet med tiltak mot marin forsøpling kan styrkes.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.2016

   Behandlet i Stortinget: 20.10.2016