Endringer i veglova og plan- og bygningsloven (tildeling av begrenset myndighet til et statlig utbyggingsselskap for veg)

Prop. 159 L (2015-2016), Innst. 77 L (2016-2017), Lovvedtak 15 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 15.11.2016 Innst. 77 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag til endringer i vegloven og plan- og bygningsloven. Bakgrunnen for forslaget er de organisatoriske reformene i vegsektoren, og opprettelsen av et statlig utbyggingsselskap for veg, Nye Veier AS. Stortinget vedtok de foreslåtte lovendringene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 06.12.2016