Endringer i statsbudsjettet for 1988 under kap. 100 Utenriksdepartementet

St.prp. nr. 45, innst. S. nr. 69 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1988 Innst. S. nr. 69 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1988