Suppleringsvalg av et varamedlem til representantskapet i Landsbanken A/S

Innst. S. nr. 45 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 06.12.1988 Innst. S. nr. 45 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1988