Avgift på aksjeomsetning og om avgift på utstyr for opptak og gjengivelse av lyd eller bilder vedrørende statsbudsjettet 1989

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 12, kap. 5566 og 5581. Budsjett-innst. S. nr. 13. Tillegg nr. 1 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.12.1988 Budsjett-innst. S. nr. 13 Tillegg nr. 1 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1988