Nasjonalbudsjettet for 1989 og om saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1989 ( Norsk Venture A/S)

St.meld. nr. 1 og St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 12. Budsjett-innst. S. II for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.12.1988 Budsjett-innst. S. II (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1988